Uživatel: nepřihlášen

Obchodní podmínky


1) Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
Tyto obchodní podmínky, jakož i ceny zboží, platí v internetovém obchodě pneuhorak.cz. Ceny v kamenném obchodě se řídí dle vlastních obchodních podmínek.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

2) Objednání zboží a služeb

Nakupující si může objednávat pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.
Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje nesmějí být a také nebudou poskytnuty třetí straně a budou sloužit pouze k vyřizování objednávek zákazníka (viz odst. Související zákony a předpisy níže).
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si prodejce vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt, nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

V souladu se zákonem č. 367/2000 $ 53 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

  • Kontaktujte nás písemně s požadavkem odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, varibilní symbol a datum nákupu.
  • Zboží dodejte zpět osobně na adresu našeho sídla, uvedenou v sekci kontakt, kde bude o vrácení zboží sepsán protokol za účasti zákazníka i prodávajícího. Takovým postupem jsou chráněny oprávněné zájmy obou stran, jelikož při vrácení zboží bude za účasti obou stran možné zjistit, zda zboží vykazuje či nevykazuje známky poškození.

Zboží musí splňovat následující podmínky:
  • musí být v původním nepoškozeném obalu
  • nesmí být použité
  • musí být nepoškozené,
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  • s originál dokladem o koupi

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží  nebude převzato zpět

Provozovatelem internetového obchodu PneuHorak.cz je společnost R. HORÁK s.r.o.
Kontakt: , Tel.: 577 982 190, Fax: 577 983 167
© 2009 R. HORÁK s.r.o. všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: www.w-software.com